logo rondomkids

Gastouderbureau Rondomkids voor Noord-West en Midden-Nederland

Het gastouderbureau ondersteunt gastouders en ouders die voor hun kinderen huiselijke kleinschalige kinderopvang wensen. Rondomkids is een initiatief van Rig Dekkers en Petra van den Berg. 

Wij zijn allebei zelf moeder. Wij weten hoe belangrijk het is dat u erop kunt vertrouwen dat uw kinderen in een veilige en geborgen omgeving de zorg en de aandacht krijgen die voor hun welbevinden en ontwikkeling wenselijk is. En dat de opvang tegelijkertijd professioneel geregeld is voor een betaalbare prijs  

(vanaf € 30,50 per maand per gezin).

Inschrijven als gastouder

Inschrijven als vraagouder

Bereken uw toeslag

Rondomkids staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang onder nr. 590127809.

Voor wie

Rondomkids is een gastouderbureau in Noord- West en Midden-Nederland voor gastouders en ouders die kinderopvang nodig hebben voor hun kind(eren) in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. Het gastouderbureau zorgt voor de administratieve en financiële afhandeling van de kinderopvangopvang en onderhoudt het contact tussen gastouder, ouders, Belastingdienst en andere instanties die bij de opvang van uw kinderen betrokken zijn.

Elke gastouder die bij Rondomkids is aangesloten werkt zelfstandig en biedt professionele kleinschalige kinderopvang.
Het gastouderbureau biedt deze kinderopvang bij gezinnen die in eigen huis opvang wensen en bij de gastouder in huis.

Over ons

Rig Dekkers is eigenaar van Rondomkids en Petra van den Berg is aandachtsfunctionaris en waarborgt samen met Rig de Pedagogische kwaliteit van onze gastouders.

Rig van Rondomkids
Petra van Rondomkids

Rig

Ik ben Rig Dekkers en ik werk sinds 2000 als zelfstandig ondernemer. Ik heb jaren in de welzijnssector gewerkt. Nadat ik zelf kinderen heb gekregen en elders werkervaring heb opgedaan, ben ik met gastouderbureau Rondomkids weer terug bij wat ik het allermooist vind: de kinderopvang.

Petra

Ik ben Petra van den Berg. Ik ben maatschappelijk werker en specialist in opvoedondersteuning. Ik heb jarenlang in de kinderopvang, gehandicaptenzorg, thuiszorg en vrouwenopvang gewerkt. Ik ben momenteel aangesloten bij Rondomkids als aandachtsfunctionaris.

De ervaring die wij hebben opgedaan in ons werk en met ons moederschap zorgen ervoor dat wij weten hoe wij samen onze gastouders en ouders die voor hun kind(eren) opvang wensen optimaal kunnen ondersteunen bij het bieden van deskundige en betrokken kinderopvang. Waar nodig adviseren en informeren wij onze gast- en vraagouders graag.

Goede opvang hoeft niet duur te zijn. Behalve deskundigheid, veiligheid en geborgenheid vinden wij het belangrijk dat u een eerlijke prijs betaalt voor onze diensten. Dit ziet u terug in de bureaukosten die wij maandelijks vragen. Voor deze kosten verzorgen wij niet alleen administratie en facturatie; wij hebben bovendien regelmatig contact met onze gastouders en bezoeken hen 2 keer per jaar voor een onder andere een Risico en Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid. Daarnaast onderhouden wij het contact met instanties als de Belastingdienst.

 

Gastouders

 Wilt u gastouder worden? Gastouderbureau Rondomkids maakt graag kennis met u! Wilt u meer informatie ontvangen over hoe u zich kunt aanmelden? Of heeft u assistentie nodig bij uw aanmelding? Wij informeren en helpen u graag.

Voordelen voor u
Wanneer u aangesloten bent bij Gastouderbureau Rondomkids biedt dat voor u verschillende voordelen. We hebben er een aantal voor u op een rij gezet.

 • u werkt zelfstandig
 • u deelt uw eigen tijd in
 • Rondomkids hanteert betaalbare bureaukosten voor uw vraagouders: vanaf € 30,50 p/mnd per gezin
 • u kunt uw eigen uurtarief hanteren
 • u kunt gratis gebruik maken van het E-Learning educatieprogramma Kinderopvangcursus 
 • u ontvangt wekelijks mail van ons, waarin wij uw informeren over van allerlei zaken
 • Rondomkids is lid van het Kennisnetwerk gastouderopvang 
 • minimaal 1 keer per jaar organiseert Rondomkids een workshop/training voor alle gastouders
 • Rondomkids informeert u tijdig over actuele wettelijke wijzigingen m.b.t. kinderopvang
 • er is een besloten Facebook groep opgericht voor al onze gastouders waar u lid van kunt worden
 • Rondomkids zorgt accuraat voor de administratieve en financiële afwikkeling van de kinderopvang en onderhoudt contact met de Belastingdienst en andere betrokken organisaties
 • kent u zelf ouders die opvang zoeken voor hun kind(eren), dan kunt u zich gelijktijdig samen met hen bij ons inschrijven
 • u kunt ook kinderopvang bieden bij de vraagouder thuis. Kijk voor meer informatie bij Opvang bij vraagouder in huis

Voorwaarden
Als gastouder dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen:

 • u moet tenminste18 jaar zijn
 • u dient te beschikken over goede communicatieve vaardigheden
 • u dient in het bezit te zijn van een relevant geldig diploma (twijfelt u over de geldigheid, neem dan contact met ons op)
 • u dient geregistreerd te zijn in het Landelijk Register voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Bent u nog niet geregistreerd, dan assisteren wij u hier graag bij. U krijgt van ons een risico inventarisatie van de locatie waar uw kind of kinderen opgevangen wordt of worden. Ook stellen we een plan van aanpak voor u op conform de eisen van de gemeente waar de kinderopvang plaatsvindt
 • u dient in het bezit te zijn van een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag. Dit geldt ook voor vrijwilligers, stagiaires en meerderjarige huisgenoten. De verklaring is op te vragen via de gemeente waar u staat ingeschreven of via internet (kijk voor meer informatie op justis.nl/Producten/verklaringomtrentgedrag) Rondomkids kan u hierbij assisteren en de aanvraag voor u klaarzetten.
 • daarnaast dient u ingeschreven te staan in het personenregister Kinderopvang. www.duo.nl  Ook hier kan Rondomkids u bij assisteren. 
 • u zorgt ervoor dat u uw EHBO-kennis bijhoudt door elk jaar de herhalingscursus te volgen

Vraagouders

U bent op zoek naar flexibele, kleinschalige opvang voor uw kinderen? Dat is precies wat een gastouder van Gastouderbureau Rondomkids kan bieden.

Veilig en huiselijk
Bij een gastouder wordt uw kind opgevangen in een veilige en huiselijke omgeving. Eén vaste professionele verzorger, die veel tijd en aandacht aan uw kind(eren) kan besteden. De bij ons gastouderbureau aangesloten gastouders hebben vanzelfsprekend affiniteit met kinderen en doen hun werk met veel plezier. Ze beschikken over goede communicatieve vaardigheden en zijn in staat om op een professionele manier contact met u te onderhouden en afspraken met u te maken.

Wettelijke eisen
De gastouders die bij Gastouderbureau Rondomkids aangesloten zijn voldoen aan alle eisen die de Wet kinderopvang stelt. Zij zijn verantwoordelijk voor de kinderopvang die zij bieden.

Inspectie
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van geregistreerde kinderopvang. De gemeente waarbij de kinderopvangvoorziening gevestigd is bewaakt de kwaliteit van de opvang in die gemeente. De GGD is verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderopvang. Net als bij elke andere instelling voor kinderopvang komt de GGD jaarlijks langs bij Gastouderbureau Rondomkids voor een inspectie. Gekeken wordt onder meer naar ons pedagogisch beleid, onze bedrijfsvoering en procedures, en naar de aanwezigheid en geldigheid van diploma's. De bij ons aangesloten gastouders staan positief tegenover het pedagogisch beleidsplan van Rondomkids en zijn bereid volgens dat beleid te werken. Het meest actuele inspectierapport van de GGD over Rondomkids vindt u hier. Op de site van het Landelijk Register Kinderopvang vindt u tevens alle inspectierapporten van onze aangesloten gastouders. www.landelijkeregisterkinderopvang.nl


Evaluatie
Vanzelfsprekend horen wij ook graag uw ervaringen. Daarom nodigen wij u één keer per jaar uit voor een evaluatie.

Enkele voordelen van Rondomkids op een rij

 • de gastouders die bij ons aangesloten zijn bieden professionaliteit en kleinschalige kinderopvang in een veilige en huiselijke omgeving
 • Rondomkids rekent betaalbare bureaukosten: vanaf € 30,50 per maand per gezin
 • Rondomkids verzorgt de benodigde administratie en facturatie
 • Rondomkids heeft elke maand contact met alle gastouders
 • Rondomkids bezoekt elke gastouder 2 keer per jaar voor een RI en een voortgangsgesprek. Eventuele risico’s op het gebied van veiligheid en hygiëne worden in kaart gebracht. De acties of afspraken die hieruit voortvloeien verwerkt Rondomkids in een actieplan dat we indien nodig met u zullen bespreken
 • jaarlijkse evaluatie

Zelf een gastouder zoeken
U kunt zelf zoeken naar een geschikte gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang. Er zijn verschillende websites die ouders die kinderopvang zoeken en gastouders die opvang aanbieden bij elkaar brengen. 

Let er in het bijzonder op of er sprake is van verplichte inschrijving bij een specifieke kinderopvangorganisatie. Door de voorwaarden die gelden zorgvuldig door te nemen kunt u bovendien eventuele negatieve financiële verrassingen voorkomen. 

Toeslag
Iedere kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang heeft een eigen registratienummer. Het registratienummer van Gastouderbureau Rondomkids is 590127809. Dit registratienummer dient u door te geven aan de Belastingdienst bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders die kinderopvang willen kunnen alleen voor deze toeslag in aanmerking komen als ze gebruikmaken van een LRK voorziening.

Nieuws

Hieronder vindt u verschillende documenten die voor u interessant en belangrijk kunnen zijn.

 

 

Nieuws, opinie en achtergrond informatie over de kinderopvang van Kinderopvang Totaal:

Opvang bij vraagouder in huis

Kinderopvang in uw eigen huis door een professionele gastouder: dat biedt veel voordelen voor u en uw kind(eren). Kinderen kunnen lekker rommelen in hun eigen vertrouwde omgeving. En u hoeft alleen de deur achter zich dicht te trekken wanneer u naar uw werk, opleiding of andere dagbesteding gaat.

Met een gastouder kunt u afspraken maken over de kinderopvang, maar ook over het doen van licht huishoudelijk werk, zoals het halen van een klein boodschapje en het voorbereiden van het avondeten. 

Wat zijn de voordelen voor u als vraagouder?

 • uw kinderen spelen, slapen en eten in hun eigen vertrouwde omgeving
 • Gastouderbureau Rondomkids rekent betaalbare bureaukosten: € 35 per maand per gezin
 • Rondomkids verzorgt de benodigde administratie en facturatie
 • Rondomkids bezoekt elke gastouder en opvanglocatie 2 keer per jaar voor een Risico inventarisatie en een voortgangsgesprek. Eventuele risico’s op het gebied van veiligheid en hygiëne worden in kaart gebracht. Acties of afspraken die hieruit voortvloeien verwerkt Rondomkids in een actieplan dat met u indien nodig zal worden besproken
 • jaarlijkse evalueren wij telefonische met u of de kinderopvang naar wens verloopt
 • voor vragen kunt u te allen tijde met ons mailen en tijdens openingstijden staan wij u graag persoonlijk te woord
 • u kunt met uw gastouder afspraken maken over licht huishoudelijk werk

De wettelijke regels voor kinderopvang door een gastouder bij een gezin thuis wijken af van de regels die gelden als een gastouder uw kinderen opvangt bij de gastouder in huis. 

 

 

De gastouder heeft recht op

 • tenminste het minimumloon. Dit bedrag dient voorafgaand aan het starten van de opvang overeengekomen te worden met de ouders die opvang wensen en bedraagt per uur tenminste € 9,52 als de gastouder ouder is dan 18 jaar.
 • een vakantietoeslag van 8%. Dit bedrag kan eenmalig overgemaakt worden voorafgaand aan de vakantie, maar kan ook worden verrekend met het overeengekomen uurloon
 • doorbetaling tijdens vakantie. Wie bijvoorbeeld 2 uur per week werkt heeft na een jaar recht op 4 maal 2 uur vakantie
 • maximaal 6 weken loondoorbetaling bij ziekte na twee wachtdagen. Dit ziekengeld is minstens 70% van het minimumloon
 • verlof volgens de Wet arbeid en zorg
 • een veilige en gezonde werkomgeving. Uw werkgever is hiervoor op grond van de Arbowet verantwoordelijk

Deze regeling heet officieel;  Dienstverlening aan huis; maar komt te vervallen wanneer de gastouder als zzp-er haar werkzaamheden verricht of als de gastouder een familielid van de vraagouder is. 

Oudercommissie

Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderopvang die onze gastouders bieden en de service en werkzaamheden van Rondomkids van hoogstaande kwaliteit zijn. Om optimale kwaliteit en service te kunnen blijven bieden is uw betrokkenheid bij onze organisatie van groot belang. Uw kinderen brengen immers een deel van de week door met een van onze gastouders. 

Rondomkids is lid van BOink; de belangenvereniging van ouders in de Kinderopvang.

Gastouderbureau Rondomkids is een transparante organisatie die graag meedenkt met haar gastouders en met de ouders die gebruikmaken van de kinderopvang die onze gastouders bieden. Wij hechten er veel waarde aan dat u uw ervaringen met ons deelt. 

Wilt u meer doen, dan kan dat ook. Sluit u aan bij onze oudercommissie! Als lid van de oudercommissie behartigd u de belangen van de ouders en kinderen die gebruikmaken van de diensten van Gastouderbureau Rondomkids. Deze oudercommissie bestaat uit 2 leden. Het mail adres is oudercommissie@rondomkids.nl    

 

In de wet is vastgelegd dat de oudercommissie adviesrecht heeft over de kinderopvang.                              

Het gaat daarbij om:

 • uitvoering van het kwaliteitsbeleid
 • het pedagogisch beleidsplan
 • voedingsaangelegenheden
 • veiligheid en gezondheid
 • beleid over spel- en ontwikkelingsactiviteiten
 • regeling klachtenbehandeling
 • eventuele prijswijzigingen

Als lid van de oudercommissie

 • komt u een aantal keer per jaar bijeen voor overleg met de andere leden van de oudercommissie 
 • voert u overleg met de houder van het gastouderbureau 
 • adviseert u gevraagd en ongevraagd het gastouderbureau over zaken met betrekking tot de kinderopvang
 • bevordert u de communicatie met de ouders die gebruikmaken van de kinderopvang van Gastouderbureau Rondomkids en met de gastouders

 

 

Mijn Rondomkids inloggenof Wachtwoord opvragen

Contact

Bent u op zoek naar kleinschalige; professionele kinderopvang? Een gastouder van Gastouderbureau Rondomkids biedt precies wat u nodig heeft! 

Postadres
Gastouderbureau Rondomkids
Violenstraat 100
1214 CN Hilversum


M 06 24 25 1705
E info@rondomkids.nl
KvK-Nr.: 32078799

LRKP: 590127809

Wil u meer weten over Rondomkids? Bel of mail voor meer informatie.
We zijn per mail dagelijks te bereiken op info@rondomkids.nl en telefonisch op dinsdag en vrijdag tussen 9.00 uur en 17.30 en dinsdag en donderdag tussen 9.00 uur en 14.00 op 06 - 24251705. Ik sta u graag te woord.


 

Disclaimer

Auteursrecht
Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Uw bijdrage
Op iedere inzending van een bijdrage of informatie aan Rondomkids zijn de standaard-publicatievoorwaarden van toepassing.  Inzending van een bijdrage impliceert steeds toestemming aan de eigenaar om de bijdrage geheel of gedeeltelijk verder te exploiteren door opname en/of publicatie in enige databank, informatiedrager (al of niet elektronisch) of middels on-line beschikbaarstelling in enig netwerk.

Vertrouwelijk
Alle gegevens die door Rondomkids worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Rondomkids geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Links
Onze sites bevatten links naar andere sites die niet tot het eigendom van Rondomkids behoren.Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor uw bericht en voor uw interesse in Rondomkids.

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

We wensen u een fijne dag!

Hartelijke groet,

Rig Dekkers en Petra van den Berg